Print | Font sm  LG
Десетте Божји Заповеди (Desette Bozji Zapovedi) (God's Ten / 10 Commandments) (Macedonian/ Македонски),Marko Grozdanov Ivan Grozdanov

 PREVIEW

 

Share With OthersДесетте Божји Заповеди (Desette Bozji Zapovedi) (God's Ten / 10 Commandments) (Macedonian/ Македонски) (Book/ Paperback)

by Marko Grozdanov Ivan Grozdanov

Product Overview

На Божјите заповеди не треба да гледаме како на уништувачи на забави и задоволства, како одземање на нашите слободи, туку, како на заштитни огради кои треба да нè чуваат од повреди, страданија, и болки.
Од друга гледна точка, Десетте Божји заповеди треба да ги гледаме како Божјо огледало пред кое сме исправени. Ова огледало, како и секое друго огледало, не може да исчисти и да измие, но може да ни ги открие дамките, пороците и гревовите и да нè упати кон вера во Бога и во Христа, која ќе ни донесе простување, духовен препород и осветување. 3500 години откако ни се дадени од Бога, Десетте Божји заповеди и денес остануваат високи морални и етички стандарди, не само за христијаните, туку и за секој човек, насекаде. Оваа книга е скромен обид да ги објави духок и содржината на Божјите заповеди, заради наш личен, семеен и општествен благослов.

Содржина:
Воведен осврт на Десетте Божји заповеди - структура на Десетте Божји заповеди, Стр. 7
1. Прва заповед - Кога е вистинскиот, еден Бог ти е доволен!, Стр. 27
2. Втора заповед - Без иконографија, молам!, Стр. 39
3. Трета заповед - Почит спрема Моето име, молам!, Стр. 55
4. Четврта заповед - Работи, па здивни и продухови се!, Стр. 66
5. Петта заповед - Почитувај си ги родителите!, Стр. 81
6. Шеста заповед - Не убивај!, Стр. 94
7. Седма заповед - Без брачни неверства, молам!, Стр. 105
8. Осма заповед - Не замај го тоа што не е твое!, Стр. 116
9. Деветта заповед - Вистината, и само вистината, молам!, Стр. 127
10. Дестта заповед - Зауздувај си ги желбите!, Стр. 139
Осврт на други Божји заповеди: морални, цивилни, кривични и церемониални, Стр. 151
Најголемата Божја заповед: љубов во три димензии, Стр. 161

About the Author(s)

Marko Grozdanov Ivan Grozdanov
Buy Now

List Price: $19.95
Our Price:  $17.95
You Save:  $2.00(10%)
+ Free Shipping w/ $45 min. purchase

Product is not currently available. Please check again soon.Product Details

Category: Foreign

Format: Book (Paperback) (175)

Publisher: Otkrovenie (Откровение)

Date Published: Jan 01, 2009

Language: Macedonian

ISBN: 9789989669606

SKU: LT-1586

Dimensions: 5.50 x 8.00 x 0.50 (in)

Weight: 7.60 oz(*) Minimum purchase $45.

Questions?

If you have questions or would like to suggest ideas about improving or correcting any item available on our web site, please contact us.
  We accept all major credit cards via secure PayPal checkout (registration is optional)
PayPal Acceptance Mark
  Official PayPal SealZaev Holdings LLC, owner of the "Loving Truth Books & Gifts" store, is a PayPal Verified Merchant.   High Quality Stainless Steel .: Durable, Practical, Elegant.Find high quality 18/10 Stainless Steel kitchenware products, plus free recipes at Old World Cuisine, also owned and operated by Zaev Holdings LLC.
If you would like to link to us, please use some of the banners and available code on the Link to Us page. 

Loving Truth Books & Gifts: Hand-selected, Biblically-based, quality books & gifts

Copyright (c) Loving Truth Books & Gifts 2008-2014. All rights reserved. Martinsburg, WV. Site by xSynthesis. Terms of Use & Privacy